Holy Week

Holy Week 

  • Holy Monday (John 12, 1-11)  
  • Holy Tuesday (John 13, 21-33 ; 36-38)    • Holy Wednesday (Matthew 26, 14-25)    • Holy Thursday (John 13, 1-15)  
  • Holy Friday (John 18, 1-19, 42)  
  • Holy Saturday (Psalm 41)  • Easter